Avís de protecció de dades personals

Política de privacitat:

Per al registre de l'Usuari en la web www. mediterraneanpremium.com (d'ara endavant, MEDITERRANEANPREMIUM), propietat de la societat espanyola, Grupo On Market S.L., així com per contractar determinats serveis disponibles a través del Lloc web, requerirà a l'Usuari certs dades de caràcter personal. En tals casos, MEDITERRANEANPREMIUM proporcionarà a l'Usuari mitjançant la publicació de la corresponent Política de Privacitat, la informació necessària perquè, amb caràcter previ, pugui prestar el seu consentiment de manera que procedeixi al tractament de les seves dades de caràcter personal conformement a les finalitats desitjades i els incorpori als corresponents fitxers titularitat de MEDITERRANEANPREMIUM.

La condició d'Usuari de MEDITERRANEANPREMIUM requereix la majoria d'edat legal. L'Usuari manifesta i declara -en tot cas-, comptar amb almenys 18 anys d'edat. L'Usuari garanteix la veracitat de l'anterior manifestació, així com del conjunt de les dades de registre facilitats a MEDITERRANEANPREMIUM i és responsable de mantenir-los completament actualitzats mentre duri la seva condició d'usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a MEDITERRANEANPREMIUM o a tercers per la informació que faciliti.

MEDITERRANEANPREMIUM, amb domicili Social, Grupo On Market S.L, Av. Jaime Chicharro, 81 12530 Borriana (Castelló) CIF nombre B12895835, informa que les dades de caràcter personal que els Usuaris proporcionin en completar els diferents formularis que estan disponibles en el lloc web seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal mantingut sota la seva responsabilitat per a la gestió dels Serveis contractats i notificat davant el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MEDITERRANEANPREMIUM compleix en tot moment amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, “LOPD”), el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (d'ara endavant, “RLOPD”) i altra normativa vigent a cada moment, i vés-la per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'Usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, MEDITERRANEANPREMIUM informarà a l'Usuari de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de conformitat amb l'establert en la normativa a dalt esmentada.

Així mateix, de conformitat amb la citada normativa de protecció de dades de caràcter personal, MEDITERRANEANPREMIUM informa a l'Usuari que les dades que aquest faciliti podran ser comunicats a un tercer per al compliment de finalitats directament relacionades amb la prestació del servei que l'Usuari contracta a través del Lloc web. Per tant, l'Usuari autoritza expressament a MEDITERRANEANPREMIUM perquè aquesta procedeixi a la comunicació o, si escau, cessió de les dades de caràcter personal i informacions facilitades en el procés de registre i/o contractació dels Serveis. En aquest sentit, la comunicació de les dades a un tercer per part de MEDITERRANEANPREMIUM tindrà per únic motiu i limitant-se a això, el desenvolupament, compliment i control de la relació jurídica establerta entre l'Usuari i MEDITERRANEANPREMIUM. El tercer al que li anessin comunicats les dades per part de MEDITERRANEANPREMIUM es comprometrà amb aquesta a utilitzar-los exclusivament conforme a les directrius que MEDITERRANEANPREMIUM li transmeti, així com al més estricte compliment del que es disposa en la normativa aplicable a la qual s'ha fet referència anteriorment.

De la mateixa manera, MEDITERRANEANPREMIUM podrà utilitzar les dades dels Usuaris per efectuar estudis estadístics a fi de millorar els seus serveis conforme a les preferències dels Usuaris.

MEDITERRANEANPREMIUM es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Per la seva banda, l'Usuari garanteix que les dades que faciliti durant el registre són veraços, exactes i complets. Així mateix, l'Usuari es compromet a mantenir actualitzada la seva informació personal pel que, en cas que es produeixi alguna modificació en les dades que va facilitar, haurà de procedir a actualitzar-los dirigint-se per escrit a qualsevol de les adreces esmentades en el paràgraf següent.

L'Usuari té la possibilitat d'exercitar, d'acord amb l'establert en la normativa a dalt esmentada, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, ben dirigint un escrit a MEDITERRANEANPREMIUM Ref. Dades, Grupo On Market S.L, Av. Jaime Chicharro, 81 12530 Borriana (Castelló), aportant fotocòpia del DNI vigent o documentació equivalent que acrediti la seva identitat igualment en vigor, ben enviant un correu electrònic a clientes@mediterraneanpremium.es, indicant BAIXA.

En el procés de registre, així com en el de contractació dels Serveis, únicament es requeriran les dades necessàries pel que fa a la finalitat del Servei marcant-se amb un asterisc les dades imprescindibles per a la prestació del mateix.

De conformitat amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, “LSSI”), l'Usuari, en aquest acte, en aprovar els termes i condicions, atorga el seu consentiment exprés a MEDITERRANEANPREMIUM perquè dugui a terme, a través de qualsevol mitjà de comunicació incloent la via electrònica, accions informatives i comercials sobre els seus serveis i activitats. Les esmentades comunicacions podran incloure, de forma merament enunciativa i no limitativa, la participació en sorteigs, invitacions a esdeveniments, regals, invitacions a participar en enquestes, informacions corporatives o accions comercials sobre els serveis oferts per MEDITERRANEANPREMIUM, Grupo On Market S.L, Av. Jaime Chicharro, 81 12530 Borriana (Castelló) o informacions comercials de tercers dels sectors de gran consum, automoció, venda a distància, oci i cultura, formatiu o financer.

L'Usuari pot oposar-se en tot moment al tractament de les seves dades amb aquestes finalitats promocionals exercint els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de les adreces a dalt indicades.

Cookies

El LLOC WEB de MEDITERRANEANPREMIUM utilitza‘cookies’ amb la finalitat de permetre i facilitar la interacció de l'usuari amb el mateix. Així mateix els serveis d'estadístiques –propis o aliens-, emprats pel LLOC WEB de MEDITERRANEANPREMIUM poden utilitzar ‘cookies’ amb la finalitat d'establir mètriques i patrons d'ús del lloc. L'accés, ús i, en general, la navegació pel LLOC WEB de MEDITERRANEANPREMIUM suposen necessàriament el consentiment de l'usuari a la utilització de “cookies” per part de MEDITERRANEANPREMIUM i/o dels seus proveïdors de serveis.

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l'usuari.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

• Cookies de sessió: Mantenen a l'usuari identificat davant el LLOC WEB, permetent la seva interacció amb el mateix.

• Cookies d'anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.

• Cookies publicitàries: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l'oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l'anunci al contingut del servei sol·licitat o a l'ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per a això podem analitzar els seus hàbits de navegació en Internet i podem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador. En la funció Ajuda de la majoria dels navegadors s'indica com configurar el seu navegador perquè no accepti cookies, perquè li notifiqui cada vegada que rebi una nova cookie, així com per desactivar completament totes les cookies. A més, pot deshabilitar o eliminar dades similars utilitzades per les extensions (add-on) dels navegadors, com les “Flash Cookies”, canviant la configuració d'aquestes extensions o visitant el lloc web del fabricador.

Hipervincles

MEDITERRANEANPREMIUM no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través d'aquest Lloc web. MEDITERRANEANPREMIUM no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l'accés pels Usuaris als mateixos. MEDITERRANEANPREMIUM únicament serà responsable, de conformitat amb l'article 17 de la LSSI, dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud dels mateixos i no hagués desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.
La present Política de Privadesa és únicament aplicable a la informació continguda en el Lloc web, www.mediterraneanpremium.com.

Modificacions
MEDITERRANEANPREMIUM es reserva el dret a modificar la present Política de Privadesa en qualsevol moment a la seva sencera discreció. Qualsevol modificació de la mateixa serà degudament publicada en el Lloc web.

En el cas que la modificació efectuada requereixi el seu consentiment previ, circumstància que li serà degudament indicada, vostè podrà oposar-se a aquesta modificació dins dels 30 dies següents al fet que li hagi estat notificada, bé mitjançant correu electrònic dirigit a clientes@mediterraneanpremium.com, bé per correu postal dirigit a Grupo On Market S.L, Av. Jaime Chicharro, 81 - 12530 Borriana (Castelló)


Google+